Kelvin Harisson jr Tag

  Hij bedankt de aanwezige docenten en ouders, ‘for helping us become who we’re meant to be.’ Luce Edgar (Kelvin Harrison Jr.) is een modelleerling: altijd beleefd, hoge cijfers, goed in sport. Voorbestemd was dat zeker niet. Tot zijn zevende groeide hij op in een door oorlog kapotgereten

Vind ons: