Kunst gaat om waarneming. Het gaat om het vertellen van verhalen, zonder die verhalen daadwerkelijk te vertellen. Degene die de kunst ‘ondergaat’ moet daar een eigen verhaal bij creëren voor zichzelf. Gebaseerd op het eigen leven, eigen ervaringen en eigen emoties. Dat is precies wat kunstenaar Robert Zandvliet wil bereiken met zijn werken, zo krijgen we te zien in De Waarneming.

Zandvliet worstelt met de essentie van zijn schilderijen. Het liefste maakt hij schilderijen zonder ze daadwerkelijk te maken. Ze moeten zichzelf maken. Vanuit een organisch proces zou er een beeld moeten ontstaan. Natuurlijk ontkomt hij er niet aan om een kwast te pakken, maar het gaat hem niet langer om ‘de oplossing vinden’ om iets te schilderen – maar om wát er geschilderd wordt. Dat klinkt wat vaag, en dat is het ook. Maar dat is helemaal niet erg.

De Waarneming is een intieme film geworden. We verlaten de ateliers van Zandvliet bijna niet, zitten dicht op zijn werken en op zijn eigen oog. We zien hem worstelen, opmeten, afscheuren, en opnieuw beginnen. Hij lijkt een obsessie te hebben voor de natuur en haar organische vormen en kleuren – die ‘zomaar’ ontstaan. Dat is wat hij probeert te vangen.

Waar Zandvliet een zeer interessant persoon is, probeert de filmmaker hem een extra emotie op te leggen. We vallen geregeld in een paranoïde opvolging van beelden en dito muziek – terwijl Zandvliet juist overkomt als iemand die zich zeer kalm door het leven beweegt, al heeft hij de nodige overpeinzingen. Dat contrast snap ik niet helemaal. Misschien bedoeld als metafoor voor de zoektocht van de kunstenaar, maar dat werkt naar mijn mening niet echt.

Toch is De Waarneming een interessant stuk geworden. Het proces van kunst maken is op zichzelf al intrigerend, en Zandvliet als persoon maakt dat nog veel aantrekkelijker. Het is een portret geworden van iemand die leeft voor het verbeelden van zijn ‘echte ik’, en alles wat hem beweegt. Of hij dat perfecte beeld ooit gaat neerzetten weet hij zelf ook niet, maar de zoektocht is misschien ook wel belangrijker.