Over Cine

Opgericht in 2015.

Cine is een online tijdschrift voor film, filmkunst en beschouwende filmjournalistiek, zonder winstoogmerk. Cine is onafhankelijk en wil een vrije ruimte zijn waar talentvolle schrijvers en journalisten de ruimte en tijd krijgen zich op journalistiek gebied te ontwikkelen. Dit kan het beste waar economische prikkels geen invloed hebben op hun stem. Cine toont daarom geen advertenties en heeft geen betaalmuur. Als gratis platform kunnen wij zoveel mogelijk mensen toegang geven tot onze kwalitatieve culturele journalistiek en bieden wij onze makers een zo groot mogelijk publiek.

Wij streven ernaar een eerlijke culturele afspiegeling te zijn van onze diverse samenleving. De redacteuren van Cine hebben een sterke stem wat betreft de inhoudelijke invulling van het magazine. Cine stimuleert samenwerking, interactie en uitwisseling tussen talentvolle makers binnen een vrije en niet-commerciële ruimte omdat het gelooft dat dit leidt tot persoonlijke ontwikkeling, nieuwe inzichten en creatieve vormen en uiteindelijk maatschappelijke verandering. Om onze doelen na te leven en (creatieve) uitwisseling te stimuleren spant Cine zich bewust in om zich niet alleen online, maar ook offline te manifesteren middels artistieke en educatieve live-evenementen.

 

Cine wordt mede mogelijk gemaakt fondsen, subsidies en donaties.

 

Vragen, opmerkingen, contact of solliciteren? dandyano@cine.nl

Vaste redactie

Elise van Dam

Luuk van Huet

Eline Someru

Julius Koetsier (eindredactie)

Dandyano Zentveld (hoofdredacteur)

 

 

Vind ons: