Nu video mapping en projection mapping betaalbaar en haalbaar wordt voor de consument, verschijnen er fantastische films online van mensen die deze technologie graag toepassen op hun eigen huis en beschikken over een aanzienlijk budget en hopelijk verschrikkelijk schappelijke buren hebben. In het kader van Halloween worden op een aanzienlijk groot huis in Los Angeles met behulp van projection mapping de originele Ghostbusters films in minder dan 8 minuten gecondenseerd vertoond. Ruimschoots op tijd om voor Halloween ook wat in elkaar te flansen als je inspiratie voelt opkomen!