Zure regen was een horrorscenario dat opdoemde toen de effecten van klimaatverandering voor het eerst duidelijk werden: als we niet snel zouden handelen, moesten we voortaan binnen blijven bij elk buitje. Inmiddels zitten we al maanden veel meer binnen dan we hadden verwacht en zodoende raken we ook een beetje uitgebinged. Op Netflix komt in augustus het derde seizoen van de Deense post-apocalyptische serie The Rain uit, waarin regendruppels een dodelijk virus met zich meedragen en een handvol overlevenden in Denemarken probeert de beschaving opnieuw op te bouwen. Dat klinkt best boeiend, maar de recensies zijn niet denderend en 321 minuten per seizoen is een flinke investering. Daarnaast is een serie over een dodelijk virus dat de wereld teistert niet meteen de meest ideale afleiding op dit moment. De Franse filmmaker Just Philippot weet daarentegen in iets minder dan 18 minuten met zijn film Acide een verhaal te vertellen over een gezin dat te maken krijgt met het gevaar van zure regen (zonder virus) en hun poging om op tijd beschutting op te zoeken, terwijl ze belaagd worden door gewapende booswichten. En daarna heb je 303 minuten over om zelf in te vullen! Graag gedaan!