Bij gebrek aan vuurwerk, feestelijk gezelschap en andere prettige bijkomstigheden van een jaarwisseling sluiten wij ons aan bij de late night host John Oliver die op zeer bevredigende wijze 2020 afsluit. Bij deze wensen we iedereen een zo plezierig mogelijke jaarwisseling en een gelukkig nieuw jaar!