Bioscoop

  ‘Lelijke trut,’ mompelt een jongen nadat hij door toedoen van Tina (Eva Melander) zijn flessen drank heeft moeten afstaan. Aan Tina’s reactie is af te lezen dat dit soort verwensingen haar niet vreemd is. Als gevolg van een chromosoomfout, zoals haar vader haar heeft verteld, heeft ze d

  Hoe maak je een film over iemand die een karikatuur is van zichzelf? Probeer je achter het masker te kijken? Achter de (in dit geval) zonnebankbruine huid, de hagelwitte tanden, de ogen die alle ooglidcorrecties ten spijt verdwijnen in de plooien van het gezicht? En wat als achter dat masker

  Een lichaam is een vreemd iets. Je wordt erin geboren en een belangrijk deel van je identiteitsvorming gaat over de relatie die je ermee vormt. Over het samenbrengen van dat lichaam met je identiteit. Maar wat als die twee niet samen komen? In zijn debuutfilm Girl vertelt de Belgische filmmak

Vind ons: